Systém managementu kvality

Kvalita provádění prací je prioritou ve všech činnostech pracovníků naší společnosti. Vnitřní kontrola kvality je řízena zavedeným a udržovaným systémem managementu kvality odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016, systémem environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systémem managementu bezpečnosti dle OHSAS 18001:2008.

Od roku 2001 je ve společnosti zaveden integrovaný systém managementu kvality. Opakovaně prokazujeme shodu systému managementu kvality v auditech DOM – ZO 13, s.r.o.

Splňujeme také požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 + ČSN EN ISO 3834-2:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008.

ISO 14001
ISO 18001
ISO 9001 s1, ISO 9001 s2

Certifikace - plynárenství

Jsme držitelem certifikátu GAS v rozsahu G-S4,P2,N a má propůjčena práva k používání „Značky kvality certifikované organizace“. Oba dokumenty jsou vydány certifikačním orgánem GAS s.r.o.

Dále jsme členem Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP), která sdružuje všechny firmy, které mají prokazatelně zavedený systém řízení jakosti a dodržují technická pravidla TPG, ČSN a EN pro pokládku plynovodů a produktovodů.

Níže přikládáme k nahlídnutí aktuální získané certifikáty v oblasti plynárenství:

Certifikát GAS
Značka kvality GAS
ASPP 2020
TIČR montáže a opravy s1, TIČR montáže a opravy - příloha
TIČR revize a zkoušky s1, TIČR revize a zkoušky  - příloha