Vodovod a kanalizace Štěchovice

Detaily:

Místo: Štěchovice
Kdy: 2014 / 2015
Popis: 

Stručná specifikace stavby:

  • Vodojem o objemu 500 m3
  • Vodovodní řady d160 -> 3 264 bm
  • Vodovodní řady d110 -> 499 bm
  • Vodovodní řady d90 -> 443,85 bm
  • Vodovodní přípojky v počtu 64 ks včetně vodoměrných šachet
  • Kanalizační řady DN300 -> 1 732,40 bm
  • Kanalizační přípojky v počtu 72 ks včetně přípojkových šachet