Tlaková splašková kanalizace a ČOV Budislav

Detaily:

Místo: Budislav
Kdy: 2021 / 2023
Popis: 

Zhotovitel: Společnost pro Budislav

  • KVIS Pardubice a.s.  52,57%
  • GASCO spol. s r.o. 47,43%

Celková cena bez DPH 65.413.378,78 Kč