Reko STL RS Pardubice - Závod

Detaily:

Místo: Pardubice
Kdy: 2020 / 2020
Popis: 

SO_01_rekonstrukce_mistni_site
• Větev „A“ ulice Dělnická
Nový STL PE plynovod dn 225 v celkové délce cca 79,0 m.
• Větev „B“ ulice Dělnická
Nový STL PE plynovod dn 110 v celkové délce cca 86,0 m.
• Větev „C“ ulice Dělnická
Nový STL PE plynovod dn 160 v celkové délce cca 90,0 m.
Rekonstrukce 5 ks přípojek, 2 ks přípojek přepojení.

 

Celková cena bez DPH 5.890.000,- Kč