Reko MS Pardubice - Spojilská + 2

Detaily:

Místo: Pardubice
Kdy: 2019 / 2019
Popis: 

Plynovody:
Větev „A“: NTL PE plynovod dn 225 v celkové délce cca 111 m,
Větev „B“: NTL PE plynovod dn 160 v celkové délce cca 74 m,
Větev „C“: NTL PE plynovod dn 110 v celkové délce cca 232 m.
Přípojky:
34 ks - celková délka včetně dopojení OPZ a svislé části je cca 500,5 m.

 

Celková cena bez DPH 7.180.000,- Kč
 

Galerie: