Reko MS Pardubice - Železničího pluku

Detaily:

Místo: Pardubice
Kdy: 2020 / 2020
Popis: 

Rekonstrukce stávajícího NTL ocelového plynovodu DN 100 v ulici Železničního pluku v Pardubicích.
V rámci stavby bude postaveno:
Nový NTL PE plynovod dn 110 v celkové délce cca 51,0 m bude začínat napojením na novou část NTL PE plynovodu dn 160 (v délce 8,0 m) v chodníku před vjezdem do vnitrobloku v ulici Železničního pluku, bude pokračovat stávající trasou před čp. 1633, kde bude ukončen napojením na stávající NTL PE plynovod dn 90. Ve sklepním průchodu pod průjezdem bude vedeno ocelové potrubí DN 100 (108 x 5,0); izolace polyetylenová zesílená tloušťka PE N-v dle DIN 30670 (jedná se o 7,0 m).
Při realizaci této stavby bude řešena rekonstrukce 4 ks plynovodních domovních přípojek.

 

Celková cena bez DPH 1.679.000,- Kč