Reko MS Přelouč - Žižkova II.

Detaily:

Místo: Přelouč
Kdy: 2020 / 2020
Popis: 

NTL PLYNOVOD:
D 225, SDR 17.6; PE100, ČSN EN 1555 - 254 m,
D 160, SDR 17.6; PE100, ČSN EN 1555 - 2 m,
D 110, SDR 17.6; PE100, ČSN EN 1555 - 138 m,
D 63, SDR 11; PE100, ČSN EN 1555 - 13 m,
Celková délka rekonstruovaných plynovodů 407 m.
PŘÍPOJKY:
Rekonstrukce: 14 ks,
Vyrušení: 1 ks.
 

Celková cena bez DPH 5.735.000,- Kč
 

Galerie: