Reko MS Náchod - Kladská, podchod pod tratí

Detaily:

Místo: Náchod
Kdy: 2019 / 2019
Popis: 

Plynovody:

STL PE 160 - 52 m (z toho 17 m řízený podvrt pod tratí SŽDC, chránička PE 315)

Přípojky:

 

Celková cena bez DPH                640.504, -Kč

Galerie: