Reko MS Horní Brusnice III.etapa

Detaily:

Místo: Horní Brusnice
Kdy: 2019 / 2019
Popis: 

Plynovody:

STL PE D 90  PE 100 RC robust       90x5,2mm           756m

STL PE D 50  PE 100                        50x4,6mm               3m

STL PE D 32  PE 100                        32x3   mm               6m

Celkem:                                                                          765m

 

Celková cena bez DPH                              5.410.000,- Kč

Galerie: