Reko MS Dražkovice výstup z VTL RS

Detaily:

Místo: Dražkovice
Kdy: 2020 / 2020
Popis: 

Nejprve musí být zhotovena nová VTL RS (REKO RS Dražkovice). V rámci stavby nové VTL RS bude zhotoven nový STL plynovodní propoj PE D160 mezi novou VTL RS a novým STL plynovodem PE D160.
Nový STL plynovod PE D160 (délka cca 90 m) bude dále veden v krajnici nezpevněné komunikace až k místu dopojení na stávající STL plynovod oc DN150 za STL plynovodní odbočkou ke stávající VTL RS plynu.
V rámci této akce budou rekonstruovány 4 stávající STL plynovodní přípojky (P1-P4), které jsou zakončeny stávajícím HUP ve stávajících pilířích v oplocení jednotlivých objektů.

 

Celková cena bez DPH 2.180.000,- Kč

Galerie: