Reko MS Chrudim - Tovární

Detaily:

Místo: Chrudim
Kdy: 2019 / 2019
Popis: 

Plynovody:
dn 225, SDR 17.6; PE100, ČSN EN 1555 147 m,
dn 225, SDR 17.6; PE100, ČSN EN 1555 RC Robust 10 m,
dn 110, SDR 17.6; PE100, ČSN EN 1555 210 m.
Přípojky:
PE dn 63, SDR 11, PE 100 dle ČSN EN 1557 46 m,
Rekonstrukce: 4 ks,
Přepojení: 1 ks.
 

Celková cena bez DPH 6.285.000,- Kč