Reko MS Chrudim - Pod Kopcem + 1

Detaily:

Místo: Chrudim
Kdy: 2019 / 2019
Popis: 

Plynovody:

STL  PE  90          133m

STL  PE  63          376m

celkem                  509m

Přípojky.

26ks - z toho 2x vyrušení

 

Celková cena bez DPH                5.585.000,-

 

Galerie: