Reko MS Chrudim - Pardubická +1

Detaily:

Místo: Chrudim
Kdy: 2020 / 2020
Popis: 

NTL PLYNOVOD:
NTL PE plynovod dn 315 v celkové délce 74,0 m,
NTL PE plynovod dn 225 v celkové délce 51,0 m,
NTL PE plynovod dn 160 v celkové délce 4,5 m,
NTL PE plynovod dn 90 v celkové délce 23 m.
PŘÍPOJKY:
NTL PE plynovodní domovní přípojky a OPZ dn 50-63, 6/4 v celkové délce cca 9,0 m.

 

Celková cena bez DPH 3.840.000,- Kč

Galerie: