Reko MS Chrudim - Malecká 171

Detaily:

Místo: Chrudim
Kdy: 2019 / 2019
Popis: 

1 ks plynovodní přípojky v délce 94 m.
Celková délka navržené STL plynovodní přípojky činí cca 40 m a NTL domovního plynovodu PE D90 a PE D50 činí cca 54 m.

 

Celková cena bez DPH 462.000,- Kč

Galerie: