Podlažice - splašková kanalizace, 2. etapa

Detaily:

Místo: Podlažice
Kdy: 2021 / 2022
Popis: 

objednatel: Město Chrast

zhotovitel: GASCO spol. s r.o. 100%

Celková cena bez DPH 22.654.470,12 Kč