Přeložka STL plynovodu - Chotěboř

Detaily:

Místo: Chotěboř
Kdy: 2020 / 2020
Popis: 

přeložka STL plynovodu PE dn160

1ks plynovodní přípojky PE dn32

 

Celková cena bez DPH         740.000,- Kč