Oprava vodovodu Lhota u Skutče

Detaily:

Místo: Zbožnov - Lhota u Skutče
Kdy: 2019 / 2019
Popis: 

Objednatel: Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.

Předmětem díla bylo provedení rekonstrukce havarijního stavu vodovodu Lhota u Skutče.

Stávající potrubí z osinkocementu bylo nahrazenoa potrubím z PVC DN 110 v délce 1386,9m

 

Celková cena bez DPH                   1.713.544, - Kč