Odkanalizování Vratimova - Horních Datyň - I. etapa

Detaily:

Místo: Vratimov
Kdy: 2014 / 2015
Popis: 

Jedná se o výstavbu kanalizačních řadů a ČOV v obci Vratimov - Horní Datyně.