Leština - systém domovních ČOV

Detaily:

Místo: Leština
Kdy: 2018 / 2019
Popis: 

Objednatel: obec Leština

 

Předmětem díla bylo provedení odkanalizování objektu systémem domovních čistíren odpadních vod v obcích Leština, Doubravice, Dvořiště a Podhořany u Nových Hradů.

Celkem bylo provedeno 74 ks domovních čistíren s napojením na stavájící děťovou kanalizaci, vsakovací objekty apod.

 

Celkova cena bez DPH     13.247.563, - Kč