Kanalizace a ČOV v městské části Žireč

Detaily:

Místo: Dvůr Králové, Ždíreč
Kdy: 2021 / 2022
Popis: 

objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem

zhotovitel: GASCO spol. s r.o. 100%

Celková cena bez DPH 69.092.326,02 Kč