Kanalizace a ČOV Býšť

Detaily:

Místo: Býšť, Hoděšovice, Hrachoviště
Kdy: 2014 / 2015
Popis: 

Rozdělení díla do jednotlivých realizovaných částí s uvedením velikostí

Kanalizační řady:

  • DN 300 - 8 115,2 m

Tlakové kanalizační řady:

  • d50 - 592,1 m
  • d63 - 524,1 m
  • d75 - 10,2 m
  • d90 - 1 898,6 m

Přípojky gravitační:

  • DN 150 - 2 060,3 mČerpací stanice: 
  • DN 200 - 413,4 m
  • DN 300 - 19,7 m

Přípojky tlakové:

  • d40 - 1 140,2 m
  • d50 - 220,2 m

ČOV: 1600 EO

Čerpací stanice: 3ks

Domovní čerpací stanice: 55ks

Vodovod: PE d90 - 52,9 m

Galerie: