Kanalizace - Černá u Bohdanče

Detaily:

Místo: Černá u Bohdanče
Kdy: 2015 / 2015
Popis: 

Předmětem díla byla gravitační a tlaková kanalizace obce Černá u Bohdanče včetně čerpacích stanic a domovních čerpacích stanic. Domovní gravitační přípojky jsou ukončeny napojovací plastovou šachticí. Předmětem díla byly i opravy komunikací.