ČOV a splašková kanalizace Dolní Adršpach a Rekonstrukce ČOV a splašková kanalizace Horní Adršpach

Detaily:

Místo: Adršpach
Kdy: 2014 / 2015
Popis: 

Kanalizace: finanční objem 51 115 814,- Kč bez DPH

Gravitační kanalizace
- PP UR DN 250 -> 2 622,4 m, PP UR DN 300 -> 2 521,8 m

Tlaková kanalizace
PE d 75 -> 529,7 m

ČOV:
Dolní Adršpach - výstavba nové ČOV pro 600 EO
Horn Adršpach - intenzifikace ČOV pro 1500 EO

Čerpací stanice:
Počet 3 ks

Vodovod: PE d 50 -> 301 m

Galerie: