ČOV a kanalizace Nový Jáchymov

Detaily:

Místo: Nový Jáchymov
Kdy: 2014 / 2015
Popis: 

Jedná se o výstavbu kanalizačních řadů a nové ČOV v obci Nový Jáchymov.

Rozdělení díla do jednotlivých realizovaných částí s uvedením velikostí

Kanalizační řady: DN 300 - 5 904,5 m

Tlakové kanalizační řady: 

  • d50 - 60,9 m
  • d63 - 253,9 m
  • d90 - 242,3 m
  • d110 - 1 446,8 m

Přípojky gravitační: DN 150 - 2 115,6 m, včetně 296 ks revizních šachet DN 600

Přípojky tlakové: d50 - 103,2 m, včetně 13 ks čerpacích domovních šachet

ČOV: 1300 EO

Vodovod: d90 - 321,4 m