GASCO s.r.o.

Společnost GASCO s.r.o. byla založena v roce 1991. Hlavní náplní naší činnosti jsou výstavba, opravy a rekonstrukce plynárenských zařízení a od roku 2000 také výstavba vodovodů, kanalizací a dalších inženýrských sítí. V současné době se řadíme s 80 zaměstnanci mezi středně velké stavební firmy. Díky bohatým zkušenostem a špičkovému technickému zázemí není naše působnost v České republice nijak regionálně omezena.

Plynárenské stavby

V oblasti plynárenství se firma specializuje na výstavbu nízkotlakých plynovodů (NTL), středotlakých plynovodů (STL) i vysokotlakých plynovodů (VTL) a přípojek pro veřejnou potřebu. Dále výstavbu regulačních stanic plynu a jejich rekonstrukce, výstavbu domovních plynovodů, průmyslových plynovodů a zařízení pro spotřebu plynů spalováním.
Od roku 2006 zajišťujeme pohotovostní a havarijní službu v plynárenství pro oblasti pardubického a královéhradeckého kraje a jsme technickým partnerem společnosti RWE.

Speciální práce v plynárenství

Výroba dílů a komponentů pro potrubní systémy. Speciální práce, balonování, stoplování a navrtávání pod tlakem media provádí společnost GASCO TECH s.r.o.

Vodohospodářské stavby

V realizaci vodohospodářských staveb budujeme gravitační kanalizace, tlakové gravitace a zkušenosti máme i s budováním kanalizace vakuové, včetně výstavby čistíren odpadních vod (ČOV).
Věnujeme se také výstavbě vodovodů, vodojemů a tlakových stanic vody, včetně jejich rekonstrukcí.
Ve velkém rozsahu provádíme opravy a rekonstrukce těchto sítí.

Členství v asociacích

Společnost je členem Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP), která sdružuje všechny firmy, které mají prokazatelně zavedený systém řízení jakosti a dodržují technická pravidla TPG, ČSN a EN pro pokládku plynovodů a produktovodů. Společnost je dále certifikována organizací GAS. 


Jako odpovědná společnost zveřejňujeme – dle zákona – potřebné informace o společnosti na svých WWW stránkách.

Zde naleznete informace z obchodního rejstříku:
Firma: GASCO s.r.o., Vodárenská 22, 530 03 Pardubice - Nemošice

Společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové , spisová značka C 192

Aktuální informace o společnosti GASCO s r. o. naleznete přímo v obchodním rejstříku.