Popis

Hlavní stokové řady - gravitační DN 250 -> 2045 m, DN 300 -> 1595 m

Výtlačné potrubí splašků PEHD 63 -> 551 m, PEHD 75 -> 720 m

Výstavba ČOV pro 350 EO

Detaily

  • Místo: Semtěš
  • Datum: 10/2008 - 08/2010

Dokumenty