Logo EU

 

Společnost GASCO spol. s r.o. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě GASCO spol. s r. o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004563

Prioritní osa:   OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Datum zahájení: 1. 10. 2017

Datum ukončení: 30. 9. 2019

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.