GASCO spol. s r.o. - dodavatel plynovodů, vodovodů, kanalizací a dalších inženýrských sítí

Společnost GASCO spol. s r.o. byla založena v roce 1991. Hlavní náplní naší činnosti jsou výstavba, opravy a rekonstrukce plynárenských zařízení a od roku 2000 také výstavba vodovodů, kanalizací a dalších inženýrských sítí. V současné době se řadíme s 80 zaměstnanci mezi středně velké stavební firmy. Díky bohatým zkušenostem a špičkovému technickému zázemí není naše působnost v České republice nijak regionálně omezena.

Plynárenské stavby

V oblasti plynárenství se firma specializuje na výstavbu nízkotlakých plynovodů (NTL), střednětlakých plynovodů (STL) i vysokotlakých plynovodů (VTL), regulačních stanic plynu a jejich rekonstrukce.
Od roku 2006 zajišťujeme pohotovostní a havarijní službu v plynárenství pro oblasti pardubického a královéhradeckého kraje.

Vodohospodářské stavby

V realizaci vodohospodářských staveb budujeme gravitační kanalizace i tlakové gravitace a zkušenosti máme i s budováním kanalizace vakuové. Věnujeme se také výstavbě vodovodů a to z ocelolitinových materiálů, z PE i PVC materiálů.

Technickým vybavením a odbornou kvalifikací zaměstnanců splňujememe požadavky pro budování domovních rozvodů plynu a vody a pro stavby podobného typu. Ve velkém rozsahu provádíme především opravy a rekonstrukce těchto sítí.

Členství v asociacích

Společnost je členem Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP), která sdružuje všechny  firmy, které mají prokazatelně zavedený systém řízení jakosti a dodržují technická pravidla TPG, ČSN a EN pro pokládku plynovodů a produktovodů.

Jsme přesvědčeni, že i vy budete s našimi službami spokojeni. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Hlavní menu
Naše certifikáty
2011 © GASCO spol. s r. o. | Webdesign & SEO eStudio.cz