GASCO spol. s r.o.

Společnost GASCO spol. s r.o. byla založena v roce 1991. Hlavní náplní naší činnosti jsou výstavba, opravy a rekonstrukce plynárenských zařízení a od roku 2000 také výstavba vodovodů, kanalizací a dalších inženýrských sítí. V současné době se řadíme s 80 zaměstnanci mezi středně velké stavební firmy. Díky bohatým zkušenostem a špičkovému technickému zázemí není naše působnost v České republice nijak regionálně omezena.

Plynárenské stavby

V oblasti plynárenství se firma specializuje na výstavbu nízkotlakých plynovodů (NTL), středotlakých plynovodů (STL) i vysokotlakých plynovodů (VTL) a přípojek pro veřejnou potřebu. Dále výstavbu regulačních stanic plynu a jejich rekonstrukce, výstavbu domovních plynovodů, průmyslových plynovodů a zařízení pro spotřebu plynů spalováním.
Od roku 2006 zajišťujeme pohotovostní a havarijní službu v plynárenství pro oblasti pardubického a královéhradeckého kraje a jsme technickým partnerem společnosti RWE.

Vodohospodářské stavby

V realizaci vodohospodářských staveb budujeme gravitační kanalizace, tlakové gravitace a zkušenosti máme i s budováním kanalizace vakuové, včetně výstavby čistíren odpadních vod (ČOV).
Věnujeme se také výstavbě vodovodů, vodojemů a tlakových stanic vody, včetně jejich rekonstrukcí.
Ve velkém rozsahu provádíme opravy a rekonstrukce těchto sítí.

Členství v asociacích

Společnost je členem Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP), která sdružuje všechny firmy, které mají prokazatelně zavedený systém řízení jakosti a dodržují technická pravidla TPG, ČSN a EN pro pokládku plynovodů a produktovodů. Společnost je dále certifikována organizací GAS. 


Jako odpovědná společnost zveřejňujeme – dle zákona – potřebné informace o společnosti na svých WWW stránkách.

Zde naleznete informace z obchodního rejstříku:

Firma: GASCO spol. s r.o., náměstí Republiky 56, 530 02 Pardubice

Společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové , spisová značka C 192

Aktuální informace o společnosti GASCO spol. s r. o. naleznete přímo v obchodním rejstříku.

 

Proč s námi spolupracovat

Předkládáme Vám několik důvodů, proč s námi spolupracovat. Jedná se zároveň o vlastnosti a parametry naší společnosti, které na nás zákazníci oceňují:

 • Od roku 2001 máme zaveden integrovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001:2009.
 • Jsme držitelem certifikátu GAS v rozsahu G-S4,P2,N a má propůjčena práva k používání „Značky kvality certifikované organizace“.
 • Stavby provádí zkušení a proškolení profesionálové.
 • Vlastníme pravidelně udržované a obnovované technické zázemí.
 • Máme zkušenosti se stavbami financovanými z evropských peněz (z dotací EU).
 • Disponujeme nejmodernějšími zařízeními pro svařování a montáž potrubí z oceli, PP a PE materiálů.
 • Provádíme opravy a rekonstrukce vodohospodářských sítí.
 • Společnost je členem Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP).

Věříme, že i vy oceníte naše kvality. Těšíme se na případnou spolupráci s Vámi.

Cíle společnosti

Jsme společnost s jasně definovanou vizí a z ní vycházejícími cíli. Naši zaměstnanci jsou s cíli seznámeni a srozuměni, Dodržování firemních cílů se promítá do naší každodenní práce.

Cíle společnosti GASCO spol. s r. o. jsme definovali takto:

 • Provádět stavby v nejvyšší kvalitě a s nejmodernějším technologickým vybavením.
 • Zajistit záruční i pozáruční servis na vysoké úrovni a k plné spokojenosti našich zákazníků.
 • Uplatňovat flexibilní přístup k novým zákazníkům a pečovat o dlouhodobé vztahy se stálými partnery.
 • Předkládat objednatelům nabídky s možností využití naší vysoké finanční stability.
 • Pravidelně obnovovat a udržovat náš strojní a vozový park.
 • Zlepšovat pracovní prostředí a dodržovat systém bezpečnosti práce.
 • Chránit životní prostředí.