Dne 4. 3. 2019 naše společnost převzala staveniště na akci "Kanalizace a ČOV obcí Oldříš a Borová". Investorem akce je DSO Oldřiš – Borová. Naše společnost je zde ve sdružení s firmou EVT Stavby s.r.o. a EUROVIA CS, a.s., kdy GASCO spol. s r.o. figuruje jako lídr tohoto sdružení. Zasmluvněný objem zakázky 184.932.618,40 Kč bez DPH.