Jakost a certifikáty

Strategické záměry vedení společnosti GASCO spol. s r.o. jsou shrnuty v politice jakosti vycházejíccí z následujících principů:

Politika jakosti, EMS a BOZP

Firma GASCO spol. s r.o. se zabývá se prováděním staveb včetně jejich změn se zaměřením na:

 • inženýrské sítě – liniová vedení, bourání a opravy komunikací, výstavby
 • a opravy budov, technologických staveb s plynovými spotřebiči
 • vodohospodářské stavby – vodovody, kanalizace – gravitační, tlakové, podtlakové
 • a vakuové
 • technologická zařízení staveb – plynovody a jejich příslušenství (regulační stanice, zařízení
 • pro rozvod plynů, přípojky, zařízení pro spotřebu plynů spalováním:
 • kabelová vedení - telekomunikační, silová, obecně sdělovací.
 • produktovody

Vědomi si zodpovědnosti k zajištění jakosti, nepoškozování životního prostředí a zajištění
bezpečného pracovního prostředí jsme zavedli, udržujeme a neustále zlepšujeme integrovaný
systém managementu dle norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005
a OHSAS 18001:1999.

Zajištění kvalitních dodávek

 • Nabízíme svým zákazníkům kvalitní dodávky prací
 • Záměrem firmy je být stálým a dlouhodobým dodavatelem
 • Kvalitou a jakostí rozumíme plnění požadavků, očekávání a přání zákazníků
 • Naším závazkem je neustálé zlepšování systému.

Životní prostředí

 • V rámci minimalizace dopadů naši činnosti na životní prostředí a jejich prevenci:
 • zajišťujeme dodržování relevantních platných zákonů a ostatních požadavků
 • zavazujeme se k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí
 • sdělováním politiky obchodním partnerům a veřejnosti.

Bezpečnost práce

K zajištění BOZP se zavazujeme k:

 • dodržování relevantních právních předpisů a jiných požadavků
 • neustálému zlepšování pracovního prostředí (bezpečná práce) a prevencí rizik
 • sdělováním politiky obchodním partnerům a veřejnosti.

Politika integrovaného managementu je závazkem všech zaměstnanců naši firmy.

V Pardubicích dne 1.9. 2009

L e l e k   Jiří
jednatel společnosti

Hlavní menu
Naše certifikáty
2011 © GASCO spol. s r. o. | Webdesign & SEO eStudio.cz