Popis

Rozdělení díla do jednotlivých realizovaných částí s uvedením velikostí

 

Kanalizační řady: DN 300 - 5 904,5 m

Tlakové kanalizační řady: d50 - 60,9 m

                                        d63 - 253,9 m

                                        d90 - 242,3 m

                                        d110 - 1 446,8 m

Přípojky gravitační: DN 150 - 2 115,6 m, včetně 296 ks revizních šachet DN 600

Přípojky tlakové: d50 - 103,2 m, včetně 13 ks čerpacích domovních šachet

 

ČOV: 1300 EO

 

Vodovod: d90 - 321,4 m

Detaily

  • Místo: Nový Jáchymov
  • Datum: 11/2014 - 10/2015

Jedná se o výstavbu kanalizačních řadů a nové ČOV v obci Nový Jáchymov.

Dokumenty