Popis

Rozdělení díla do jednotlivých realizovaných částí s uvedením velikostí

 

Kanalizační řady: DN 300 - 8 115,2 m

Tlakové kanalizační řady: d50 - 592,1 m

                                        d63 - 524,1 m

                                        d75 - 10,2 m

                                        d90 - 1 898,6 m

Přípojky gravitační: DN 150 - 2 060,3 m

                               DN 200 - 413,4 m

                               DN 300 - 19,7 m

Přípojky tlakové: d40 - 1 140,2 m

                           d50 - 220,2 m

 

ČOV: 1600 EO

Čerpací stanice: 3ks

Domovní čerpací stanice: 55ks

Vodovod PE d90 - 52,9 m

 

 

Detaily

  • Místo: Býšť, Hoděšovice, Hrachoviště
  • Datum: 07/2014 - 11/2015

Jedná se o výstavbu kanalizačních řadů a nové ČOV v obci Býšť, Hoděšovice a Hrachoviště.

 

 

Dokumenty