Popis

Trubní rozvody:

Plastové PP DN150 -> 520 bm

Plastové PP DN 250 - 300 -> 2 287 bm

Plastová odbočka PP DN 250,300/150,200 - 101 ks

Plastové PEHD DN 50 - 100 mm -> 10 840 bm

Plastové PEHD DN 100 - 160 mm -> 2 108 bm

Šachty a jímky:

Revizní šachta prefabrikovaná, DN 1000 - 94 ks

Čerpací šachta tlaková, plastová, DN 1000-2000 - 321 ks

Komunikace:

Komunikace II. a III.tř.: 8 124 m2 v ceně 4 650 000,- Kč bez DPH z celkové ceny díla

Protlaky pod komunikacemi II. a III.tř. v celkové délce 376 bm, z toho

řízený protlak DN 40 - 63 -> 108 bm

řízený protlak DN 63 - 90 -> 89 bm

řízený protlak DN 90 - 110 -> 20 bm

řízený protlak pod železnicí DN 500 -> 12 bm

Detaily

  • Místo: Žleby
  • Datum: 09/2012 - 11/2014

Dokumenty